Bytové domy SUOMI I. etapa PRAHA Hloubětín

Místo: Hloubětín
Realizace: 2018
Plocha:  ploché střechy a terasy 2  900 m2